Integritetspolicyn

Integritetspolicyn innehåller viktig information om hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Vinolin (”Vinolin”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen och andra digitala kanaler där vi finns.

Genom att använda vår webbplats och/eller andra digitala kanaler där du aktivt skickar information till oss, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Integritetspolicyn gäller från och med 2023-01-01 och ersätter all tidigare information gällande vår hantering av personlig data.

Personuppgifter

Vad är personuppgifter? Personuppgifter är information som möjliggör identifiering av en fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som indirekt eller direkt kan identifieras via namn, personnummer, platsdata, IP-adress eller annan faktor som möjliggör identifiering.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Som vår kund kan du i samband med att du ingår ett avtal med oss komma att lämna personlig information till oss. Detta kan exempelvis gälla namn och kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig eller en tredje part

Ingen personlig information samlas utan ditt medgivande. Du behöver aktivt skicka den till oss via exempelvis ett formulär på vår webbplats eller i andra digitala kanaler.

Syfte med behandling av dina personuppgifter

— Personlig service
— Effektivisera vår kundservice
— Skicka personliga erbjudanden
— I marknadsföringgssyfte
— Fakturering

Mottagare av dina personuppgifter

Vi överför inte personuppgifter till tredje part med undantag för betrodda tredje parter som hjälper oss driva vår verksamhet, leverera varor du beställer från oss eller tillhandahåller service, om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än deras åtaganden gentemot oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge syftet kvarstår som de ursprungligen samlades in för. Syftet till insamling tydliggörs i samband med ditt samtycke.

Känsliga uppgifter

Vi samlar inga känsliga personuppgifter om dig.

Dina rättigheter

— Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke.
— Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi sparar. Du har möjlighet att göra detta kostnadsfritt en gång om året.
— Du kan också begära ändringar i felaktiga personuppgifter vi har om dig samt begära att vi tar bort den personliga information vi har om dig.
— Du har rätt få dina personliga uppgifter som vi sparar raderade.
— Du har rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter.
— Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
— Du har rätt att föra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen eller annan myndighet.

Tredjepart

På webbplatsen kan Vinolin länka till eller publicera produkter från tredje part. Dessa webbplatser är oberoende från oss.

Ändringar av integritetspolicyn

Vinolin förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy.

Senast uppdaterad: 2022-04-01

Kontakt

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@vinolin.se.

Cookies

Cookies är datafiler som sparas via din enhets webbläsare. Vinolin använder permanenta och temporära cookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en viss tid tills du själv eller servern som sänt dem raderar dem. Temporära cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vinolin använder cookies till att förbättra din webbupplevelse. En del cookies är ett krav för att webbplatsen ska fortsätta fungera korrekt. Andra cookies används till att samla information om hur webbplatsen används så att vi kan fortsätta förbättra den. Slutligen används cookies till riktad annonsering.